Włocławek oferuje milion złotych na realizację projektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego

Położony nad Wisłą Włocławek to miasto o bogatych tradycjach i zabytkach, którego władze rozpoczęły proces przyjmowania wniosków na dotacje przeznaczone na prace konserwatorskie, restauracyjne oraz budowlane, które mają na celu renowację zabytków. Dostępna pula środków to aż milion złotych.

Projekty mogą składać osoby lub instytucje, które opiekują się obiektami wpisanymi do rejestru zabytków lub znajdującymi się w gminnej ewidencji dziedzictwa kulturowego. Działania te wpisują się w szerszy kontekst dbałości o zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta Włocławka.

Wnioski powinny zawierać precyzyjne informacje dotyczące znaczenia danego zabytku dla lokalnego dziedzictwa kulturowego, uwzględniając jego historię, wartość naukową oraz artystyczną. Niezbędne jest również podanie detali dotyczących planowanych prac, takich jak ich zakres czy przewidywane rezultaty. Dodatkowo, urzędnicy chcieliby poznać oczekiwany efekt prac oraz rolę zabytku w przestrzeni publicznej miasta.

Interesujące jest także, czy zabytek jest łatwo dostępny dla mieszkańców Włocławka, jak i turystów. Proces składania wniosków został rozpoczęty 29 stycznia i potrwa do końca lutego. Całkowita kwota przeznaczona na projekty w 2024 roku wynosi milion złotych.