Nowe ośrodki kultury w Włocławku: Centrum Kultury i Edukacji "Energia Włocławka" oraz Filharmonia Kujawska

26 marca 2024 roku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie we wnętrzach Centrum Rewitalizacji, znajdującego się przy ulicy 3 Maja 18 we Włocławku – podpisywanie listów intencyjnych dotyczących utworzenia dwóch nowych instytucji kultury na terenie miasta. Te nowe instytucje to Centrum Kultury i Edukacji „Energia Włocławka” oraz Filharmonia Kujawska.

Planowane jest, że w zabytkowym budynku znajdującym się na ulicy Brzeskiej numer 1 zostanie uruchomione Centrum Kultury i Edukacji „Energia Włocławka”. Tymczasem Filharmonia Kujawska ma znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Utworzenie tych nowych centrów kultury możliwe będzie dzięki środkom pozyskanym z różnych źródeł.

Środki finansowe na realizację tych ambitnych projektów będą pochodziły z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Dodatkowe wsparcie finansowe na stworzenie Filharmonii Kujawskiej zapewnią także budżet województwa kujawsko-pomorskiego oraz budżet państwa.

Podpisania listów intencyjnych dokonają osoby pełniące kluczowe role dla regionu: prezydent Włocławka – Marek Wojtkowski oraz marszałek województwa kujawsko-pomorskiego – Piotr Całbecki. Te dwa nowe projekty mają na celu podniesienie rangi kulturalnej miasta i stworzenie dodatkowych przestrzeni dla twórczości i edukacji.