Agenda prac drogowych i utrzymania czystości dla dzisiejszego dnia

Dziś, w ramach bieżących prac drogowych i porządkowych, które wyznacza harmonogram, na ulicach: Wieniecka, Planty II, Wolność oraz Olszowa mają miejsce kontynuowane prace związane z utrzymaniem czystości. Zadaniem ekip porządkowych jest usunięcie z chodników pozostałości piasku i liści, a także dokładne wyczyszczenie rowów przykrawężnikowych. Dodatkowo, w ramach troski o estetykę tych miejsc, przewidziane jest zebranie wszelkich odpadów komunalnych.

Kolejnym punktem dzisiejszych prac jest most imienia Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza. Tu nadrzędnym celem jest naprawa wszelkich ubytków w nawierzchni jezdni. W tym celu zostanie użyta mieszanka mineralno – asfaltowa na zimno. Jest to skuteczna metoda likwidacji uszkodzeń, która pozwoli na poprawę komfortu jazdy po moście.

Ostatnim elementem na dzisiejszą agendę prac jest ulica Chmielna. Na niej planowane jest naprawienie wszystkich ubytków za pomocą destruktów bitumicznych. Ta technika umożliwi efektywne i trwałe uzupełnienie wszelkich braków w nawierzchni ulicy, zapewniając bezpieczne i komfortowe warunki jazdy dla wszelkiego rodzaju pojazdów.