Prace drogowe i utrzymanie czystości pod egidą Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu

Pod nadzorem Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu (MZIDiT) realizowane są różnorodne prace drogowe oraz utrzymanie porządku w mieście. Część z nich została zaplanowana na 2 marca, natomiast resztę przewidziano na poniedziałek, 4 marca.

W zakresie prac drogowych planowanych do wykonania 2 oraz 4 marca, znajduje się m.in. kontynuacja likwidacji ubytków na powierzchniach jezdni na ulicy Mielęcińskiej. Do tego celu używa się mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno. Podobne działania mają miejsce również na ulicach Kościelnej, Michelińskiej i Świetlanej, gdzie prowadzi się usuwanie ubytków w nawierzchniach jezdni.

Na dzień 4 marca zaplanowano prace porządkowe, jak np. kontynuacje oczyszczania chodników z piasku i liści na ulicach Kaliskiej i Leśnej. Przewiduje się również czyszczenie cieków przykrawężnikowych i sprzątanie odpadów komunalnych. Na ulicy Sitowskiej zadbają o czystość chodników, usuwając liście i piasek, a także przeprowadzą czyszczenie cieków przykrawężnikowych. Na Zielonym Rynku natomiast, przewidziano sprzątanie rampy przy parkingu oraz wywóz piasku i liści.

Pracownicy MZIDiT są zobowiązani do niezwłocznego reagowania na zgłoszenia od Straży Miejskiej dotyczące stanu dróg i porządku na terenie całego miasta.