Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji wprowadza nowe możliwości finansowania dla lokalnych firm

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji jest w trakcie przygotowywania specjalnego funduszu dedykowanego do finansowania badań i implementacji nowych rozwiązań w małych i średnich przedsiębiorstwach na terenie Kujaw i Pomorza. To jedno z trzech nowo tworzonych narzędzi mających wspierać rozwój biznesu w regionie. Dodatkowo, planowane jest uruchomienie funduszu eksportowego oraz systemu wspierania certyfikowanych usług doradczych. Finansowanie tych inicjatyw będzie pochodziło z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027.

Fundusz badań i wdrożeń, którego głównym celem jest stymulowanie innowacyjności i implementacji nowych technologii w firmach, ma ruszyć w drugiej połowie obecnego roku. Nabór wniosków o przyznanie grantów zostanie ogłoszony w trzecim kwartale. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia w trzech kategoriach: grant na opracowanie nowych technologii, voucher badawczy oraz bon na patent. Warto podkreślić, że przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie we wszystkich trzech modułach jednocześnie. Wysokość dofinasowania będzie wahać się między 65 a 80 procentami.

W ramach funduszu eksportowego, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać środki na finansowanie udziału w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych, jak również na szkolenia i doradztwo związane z ekspansją na rynki zagraniczne.

W najbliższym czasie, w ramach FEdKP, planowane jest ogłoszenie naborów i konkursów niekonkurencyjnych związanych z promocją gospodarczą, rozwijaniem transportu pozamiejskiego, prowadzeniem działań rewitalizacyjnych w większych miastach regionu, wsparciem podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dodatkowo, przewidziane są środki na edukację dla osób poza systemem formalnym i dorosłych oraz projekty mające na celu integrację społeczną i przełamywanie stereotypów płciowych.