Przykład prywatnej inwestycji w ramach rewitalizacji Śródmieścia Włocławka – przemiany przy ul. Zapiecek 2

Odkąd w 2018 roku rozpoczęto proces rewitalizacji Śródmieścia Włocławka, nie ulega wątpliwości, że ogromne znaczenie dla postępujących zmian mają inwestycje realizowane przez prywatnych inwestorów. Działania podejmowane przy ulicy Zapiecek pod numerem 2 stanowią jasny dowód na ten fakt.

W ostatnim okresie na wymienionej działce przeprowadzono szeroko zakrojone prace porządkowe oraz rozbiórkowe. Dzięki nim z terenu nieruchomości usunięto między innymi pozostałości po ścianie domu, który uległ spaleniu wiele lat temu. Decyzje te były wynikiem działań jednoznacznie podejmowanych przez właścicieli posesji.

Na płocie otaczającym teren posiadanego gruntu została umieszczona tablica informacyjna. Z jej treści wynika, że miejsce dawnego budynku ma zostać zajęte przez nowo wzniesioną konstrukcję mieszkalno-usługową. Ta informacja potwierdza zaangażowanie prywatnych inwestorów w proces zmian zachodzących w obrębie Śródmieścia Włocławka.