Zaplanowane prace porządkowe i drogowe w różnych rejonach miasta na czwartek, 14 marca 2024

Na czwartek, 14 marca 2024 roku, przewidziano wykonanie szeregu ważnych prac, które objąć mają pewne wyspecyfikowane tereny miasta. Te działania obejmują specjalistyczne czynności porządkowe oraz naprawy drogowe.

Zostanie podjęta kontynuacja prac porządkowych na ulicach Ostrowskiej i Leśnej. Prace te obejmują oczyszczanie chodników z nagromadzonego piasku i liści. Oprócz tego, planuje się dokładne czyszczenie cieków przykrawężnikowych. Dodatkowo, przewidziane jest sprzątanie odpadów komunalnych, które zostały niewłaściwie pozostawione na tych terenach.

Podobne działania zostaną przeprowadzone również na ulicach Sadowej i Nowomiejskiej. Tu głównie skupimy się na dokładnym oczyszczeniu chodników z piasku i liści oraz czyszczeniu przykrawężnikowych cieków.

Na ulicach Nizinnej, Liskiej, Wiejskiej i Zbiegniewskiej zaplanowano natomiast prace o charakterze drogowym. Przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno zamierza się usunąć wszelkie ubytki w nawierzchniach tych ulic, czyniąc je bezpiecznymi i łatwiejszymi do użytku dla kierowców.