Rozpoczęcie prac drogowych na wybranych ulicach miasta zaplanowane na 6 marca 2024

Dzisiejszy dzień, 6 marca 2024, przynosi ze sobą rozpoczęcie prac drogowych w specyficznych lokalizacjach miasta. Na te prace czekają mieszkańcy różnych dzielnic, gdyż obejmują one kilka różnych rejonów.

Pierwsza część prac będzie miała miejsce na ulicy Leśnej. Zadanie to obejmuje kontynuację usuwania zanieczyszczeń z chodników, takich jak piasek i liście. Prace te obejmują również czyszczenie cieków przykrawężnikowych oraz usunięcie odpadów komunalnych, które gromadzą się w tej okolicy.

Podobne działania będą podejmowane na ulicach Długiej, Ziębia/Zgodna i Ostrowskiej oraz na Rondzie Falbanka. Drogowcy skupią się tam przede wszystkim na oczyszczaniu chodników z piasku i liści oraz czyszczeniu cieków przykrawężnikowych.

Natomiast na ulicach Wesołej, Hutniczej, Broniewskiego, Prusa, Kolskiej oraz Rondzie Kokoszka planowane jest naprawianie ubytków w nawierzchni jezdni za pomocą mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno. To bardzo istotne zadania, które z pewnością przyczynią się do poprawy komfortu podróżowania po tych drogach.

Na koniec warto wspomnieć, iż prace związane z likwidacją ubytków na moście stalowym są zaplanowane na najbliższy tydzień. Dzięki temu, mieszkańcy mogą spodziewać się poprawy stanu tego istotnego obiektu komunikacyjnego w niedalekiej przyszłości.