Termomodernizacja dachów placówek edukacyjnych w Włocławku w ramach "Programu Dach"

Planowane są prace konstrukcyjne mające na celu termomodernizację pokrycia dachowego szkół zlokalizowanych na terenie Włocławka. Te działania są częścią szeroko zakrojonego projektu pod nazwą „Program Dach”.

W wyniku procesu przetargowego wybrano najkorzystniejsze oferty, które podzielono na dwa główne zadania. Podczas przeglądu ofert, składanych w ramach przetargu, szczególną uwagę zwracano na korzyści finansowe, jakie mogą przynieść poszczególne propozycje.

Pierwsze zadanie dotyczy realizacji termomodernizacji dachu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 zlokalizowanym przy ul. Gałczyńskiego 9. Prace te będą prowadzone opierając się na dokumentacji projektowej budowlanej, która została przygotowana przez Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji prowadzony przez Małgorzatę i Wiesława Głodków – ETAP III. Zadanie to zostanie wykonane przez firmę PHU Monimar Marcin Kucharuk i kosztować będzie 356 613,16 złotych.

Druga część prac przewiduje termomodernizację pokrycia dachu w Szkole Podstawowej Nr 23 znajdującej się przy ul. Wyspiańskiego 3. Do realizacji tego zadania zostanie wykorzystana dokumentacja projektowa stworzona przez Pracownię Projektowo – Inżynierską EUROPROJEKT Ewa Piątek-Sierek – ETAP I, ETAP II. Firma Domar Dawid Zarzecki została wybrana do przeprowadzenia tych prac za kwotę 398 000,00 złotych.