Blisko 6 milionów złotych na rozbudowę Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku

Planowane jest powiększenie Powiatowego Centrum Zdrowia (PCZ) mieszczącego się przy ulicy Wyszyńskiego. Kosztem około 6 milionów złotych zostaną stworzone dodatkowe pomieszczenia, w tym między innymi sale dla tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Ponadto, planowana jest budowa windy dla osób niepełnosprawnych oraz przeznaczenie miejsca dla działania apteki całodobowej.

Umowa dotycząca „Rozbudowy budynku „E” PCZ pod kątem potrzeb pracowni tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego, apteki całodobowej oraz szybu windowego dla osób niepełnosprawnych” została już podpisana w Powiatowym Centrum Zdrowia we Włocławku.

W ceremonii podpisania umowy uczestniczyli różni dignitarze, w tym Sławomir Paździerski, dyrektor PCZ, Tomasz Tomanik, reprezentant wykonawcy firmy budowlanej Kamaro z Włocławka oraz Roman Gołębiewski, starosta włocławski. Obecni byli również Marek Kos, wiceminister zdrowia i Aneta Jędrzejewska, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Planowane jest, że w ciągu pół roku budynek E, który jest częścią kompleksu PCZ przy Wyszyńskiego, zyska dodatkowe 400 metrów kwadratowych powierzchni. Wartość całkowitej inwestycji przekracza 5,8 miliona złotych i będzie finansowana wyłącznie ze środków zgromadzonych przez PCZ. Jak podkreślił starosta Roman Gołębiewski, na wyposażenie nowych pomieszczeń pozyskano już środki zewnętrzne.