Fundacja Ładowarka obejmuje sterowanie Kawiarnią Obywatelską "Śródmieście Cafe" do końca 2025 roku

Do Fundacji Ładowarka przeszło zarządzanie nad Kawiarnią Obywatelską „Śródmieście Cafe”, które będzie utrzymane aż do 31 grudnia 2025 roku. Kawiarnia ta, zmieniając lokalizację na ulicę 3 Maja 18, stoi jako część projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Jest to miejsce stworzone z myślą o poznawaniu potrzeb i aspiracji obywateli Włocławka, będące otwartym polem dla społecznych inicjatyw i jednocześnie pełniące rolę centrum animującego teren poddawany rewitalizacji. Celem powstania tej przestrzeni była również chęć ustanowienia platformy umożliwiającej komunikację między sąsiadami oraz dialog z podmiotami zaangażowanymi w proces rewitalizacji centrum Włocławka.

Kawiarnia „Śródmieście Cafe” to nie tylko miejsce spotkań, ale także platforma do rozwoju aktywności społecznej mieszkańców Włocławka. Przez lata 2016-2023 funkcjonowała przy ul. 3 Maja 9, a w 2024 roku przeniosła się do Centrum Rewitalizacji przy ul. 3 Maja 18. Zyskała rozgłos dzięki organizowaniu różnorodnych wydarzeń kulturalnych, spotkań i prelekcji dla wszystkich grup wiekowych. W kawiarni odbywają się też liczne spotkania konsultacyjne oraz dyżury przedstawicieli władz miasta i instytucji, takich jak Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy czy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 153/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2024 r., zarządzanie Kawiarnią „Śródmieście Cafe” na lata 2024 i 2025 przekazano Fundacji Ładowarka. Ta sama organizacja pełniła już rolę operatora w latach 2021 i 2022. Oczekuje się, że otwarcie „Śródmieście Cafe” przy nowym adresie nastąpi wkrótce!