Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony aktywnie: Włocławscy miłośnicy natury angażują się w sprzątanie parku

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, który przypada na 22 kwietnia, PGK Saniko zorganizował szeroko zakrojone działania mające na celu uporządkowanie parku na Słodowie. Wydarzenie to odbyło się w poniedziałek i zgromadziło wielu entuzjastów, którzy pragnęli przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Przez cały dzień, od godziny 10:00 aż do 14:00, uczestnicy akcji „Czyste Słodowo” mieli za zadanie przekształcić park w nieskazitelnie czyste miejsce. Organizatorzy tego ekologicznego wydarzenia, firma Saniko, zwrócili się z gorącym zaproszeniem do wszystkich chętnych, aby wspólnie zadbać o lepszy stan Ziemi.

Uczestnictwo w akcji było ułatwione dzięki starannie przygotowanemu przez organizatorów zapleczu. Uczestnicy otrzymali worki na śmieci oraz rękawice ochronne. Dodatkowo na miejscu dostępne było stoisko edukacyjne, na którym można było dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego segregowania odpadów. Było to także miejsce, gdzie można było sprawdzić swój poziom wiedzy na temat ekologii poprzez rozwiązywanie zagadek.

W trakcie akcji „Czyste Słodowo” zaprezentowano również nowoczesną śmieciarkę zasilaną paliwem CNG. Organizatorzy zadbalis also o pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, które zostały rozmieszczone na terenie parku, z myślą o ułatwieniu procesu segregacji odpadów przez uczestników sprzątania.

Wysiłek i zaangażowanie uczestników nie poszły na marne. Firma Saniko przygotowała dla aktywnych sprzątaczy specjalne upominki – gadżety oraz sadzonki bratków pochodzące z własnej uprawy.