Rekordowe dotacje dla dziedzictwa kulturowego Kujaw i Pomorza: ponad 16 milionów złotych na konserwacje i renowacje

W tym roku, samorząd województwa skierował ponad 16 milionów złotych na wsparcie działań z zakresu renowacji, prac konserwatorskich i budowlanych związanych z obiektami o znaczeniu zabytkowym na terenie Kujaw i Pomorza. Te środki zostaną wykorzystane do realizacji niemal 200 projektów rozlokowanych po całym regionie.

Najwyższą kwotę dofinansowania przyznano w 2021 roku – aż 300 tysięcy złotych. W gronie 197 zadań wyselekcjonowanych do otrzymania wsparcia, znajduje się wiele projektów dotyczących prac konserwatorskich i restaurowania kościołów, zarówno w dużych miastach, jak i małych miejscowościach. Wśród nich są także kompleksy pałacowo-dworskie, kamienice oraz historyczne budynki instytucji wpisane do rejestru zabytków.

Marszałek Piotr Całbecki podkreśla, że efekty wieloletniego programu ochrony zabytków, który jest unikalny na skalę kraju, są widoczne na każdym kroku. Zaangażowanie właścicieli i zarządców zabytków, którzy dbają o nie na co dzień, starając się o dofinansowania i chroniąc je przed dewastacją, jest godne uwagi. Mimo wszystko potrzeby są nadal ogromne, dlatego samorząd województwa konsekwentnie wspiera ich działania.

Dotacje pochodzą z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, a także z budżetu województwa. Dzięki nim możliwe będzie m.in. przeprowadzenie prac renowacyjnych kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy, kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacji kościoła Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu i inne takie projekty.