Spotkanie koordynatorów wolontariatu w Włocławku: Wiosenne ożywienie działań społecznych

W nadchodzącym czasie, dokładnie 29 kwietnia 2024 roku o godzinie 12:00, zaplanowano spotkanie mające na celu sieciowanie. Wydarzenie skierowane jest do osób pełniących rolę koordynatorów wolontariatu. Miejsce zdarzenia to Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, które mieści się przy ulicy Żabiej 12a.

Głównym celem spotkania jest umożliwienie uczestnikom zdobycia cennych informacji na temat funkcjonowania biura pośrednictwa wolontariatu, które jest integralną częścią włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Szczególny nacisk zostanie położony na zrozumienie specyfiki pracy w wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch jego form: systematycznego oraz akcyjnego.