Rozpoczęto prace nad budową sieci ciepłowniczej i połączeń cieplnych przy ul. Kapitulnej 12

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przekazało informacje o rozpoczęciu prac budowlanych związanych z tworzeniem sieci ciepłowniczej oraz instalacji przyłączy cieplnych. Te działania mają na celu obsłużenie dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych, które są aktualnie w trakcie konstrukcji. Te nowe struktury mieszkalne znajdują się w strategicznym miejscu miasta, konkretnie na ulicy Kapitulnej pod numerem 12.

Prace budowlane odbywają się na terenie zielonym pasa drogowego ulicy Kapitulnej oraz bezpośrednio na terenach i wewnętrznych przestrzeniach budynków, które będą korzystały z nowych instalacji ciepłowniczych. Lokalizacja tych budynków to ulica Kapitulna 12. Według zapewnień firmy, wszystkie te roboty będą prowadzone zgodnie z założonym harmonogramem i powinny potrwać około cztery tygodnie.

Pomimo intensywnych prac prowadzonych w tej okolicy, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej gwarantuje, że nie spowodują one żadnych utrudnień dla osób korzystających z dróg w tym rejonie. Wszystkie działania zostały zaplanowane tak, aby minimalizować wpływ na codzienne życie mieszkańców i użytkowników dróg.