Uroczyste rozpoczęcie kampanii społecznej pod sztandarem „Angażuj się w różnorodność” w Urzędzie Miasta, 2 kwietnia 2024 roku.

W dniu 2 kwietnia 2024 roku, oficjalnie otwarto kampanię społeczną znaną jako „Włącz się w różnorodność”. Inauguracja odbyła się w majestatycznych wnętrzach Urzędu Miasta, gromadząc liczne grono uczestników i sympatyków tej inicjatywy.

Równocześnie nauczyciele oraz uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego imieniem Marii Konopnickiej, poprzez tą akcję, starają się promować postawy proekologiczne i uświadamiać społeczeństwo o znaczeniu dbałości o naszą planetę. Swoim działaniem chcą przypomnieć, że dzięki kolektywnemu zaangażowaniu, jesteśmy w stanie nie tylko oczyścić środowisko, ale także przyczynić się do zwiększenia powierzchni zalesionej na Ziemi.

W kontekście tej inicjatywy, warto wspomnieć o projekcie edukacyjno-ekologicznym pod nazwą „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Jego główny cel to promowanie ekologicznych nawyków i rozwijanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Projekt ten skupia się szczególnie na zagrożeniach wynikających ze składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Elementem praktycznym tego projektu jest zbiórka elektrośmieci, którą organizuje się we współpracy z placówkami edukacyjnymi na całym terytorium kraju. W ramach podziękowania za zaangażowanie, szkoły otrzymują nagrody materialne. Są to materiały biurowe oraz tusze lub tonery, które są przyznawane proporcjonalnie do ilości zebranych kilogramów elektrośmieci.