Nieoczekiwana propozycja nagrody dla dyrektora szpitala we Włocławku – decyzja w rękach marszałka

Społeczna Rada Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku zasugerowała Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, by przyznać dyrektor Karolinie Welki bonus w wysokości 100 tysięcy złotych. Rada funkcjonuje jako ciało doradcze dla dyrektora szpitala oraz doradcze i opiniodawcze dla marszałka województwa, który jest właścicielem placówki.

Niedawno ujawniono, że Rada wnioskowała do zarządu województwa o przekazanie rocznej nagrody dla Karoliny Welki, dyrektora WSS. Pani Welka niedawno podjęła decyzję o złożeniu rezygnacji z pełnienia swojej roli w placówce medycznej we Włocławku, a jej obowiązki na tym stanowisku kończą się pod koniec czerwca.

Informację o potencjalnym bonusie dla Karoliny Welki przedstawił publicznie Józef Mazierski, radny miejski reprezentujący PiS, który jednocześnie jest członkiem Społecznej Rady Szpitala. Podkreślił on, że Rada przegłosowała wniosek o przyznanie nagrody rocznej w wysokości 3-krotnej przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za rok 2023, czyli około 100 000 zł, dla pani dyrektor.

W swoim wpisie na mediach społecznościowych Mazierski wypunktował również kilka kwestii dotyczących planowanej rozbudowy szpitala we Włocławku, na które nie otrzymał odpowiedzi. Zadawał pytania o kontynuację i zakończenie rozpoczętej w 2021 roku inwestycji rozbudowy i modernizacji szpitala, o termin podpisania umowy na dalszą realizację projektu, o planowaną od kilku lat inwestycję związaną z powstaniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy szpitalu oraz o budowę parkingu wielopoziomowego dla mieszkańców.

Na post Mazierskiego odpowiedział radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Jaranowski, który zapowiedział zwrócenie się do marszałka Całbeckiego z prośbą o nieuwzględnienie wniosku Rady Społecznej.

Sławomir Kopyść, przewodniczący Rady Społecznej, wyjaśnił, że wniosek o przyznanie nagrody został pozytywnie zaopiniowany, ponieważ w ubiegłym roku szpital zanotował pozytywny wynik finansowy. Kopyść przypomniał, że nagrodę roczną przyznaje zarząd województwa, a Rada Społeczna pełni rolę organu doradczego.

W składzie Radzie Społecznej Włocławskiego Szpitala jest łącznie dziewięć osób, w tym radny wojewódzki Platformy Sławomir Kopyść jako przewodniczący oraz inni przedstawiciele różnych partii i organów zarządzania.