Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego na drodze krajowej nr 62 w Włocławku

Ogłoszenie o przetargu dotyczącym przygotowania dokumentacji projektowej na opracowanie planów budowy nowego oświetlenia ulicznego na drodze krajowej nr 62 w obrębie granic administracyjnych Włocławka zostało niedawno opublikowane. Przedmiotem tego przetargu jest nie tylko stworzenie konkretnego projektu odnowy systemu oświetleniowego w tej części miasta, ale również uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód, określenie warunków zabudowy oraz uzyskanie finalnych decyzji związanych z realizacją zadania.

Planowana inwestycja w modernizację oświetlenia na drodze krajowej 62 stanowi fragment szerszego zadania, które zostało nazwane: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne na obszarze Miasta Włocławek”. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej systemu oświetleniowego na terenie całego miasta.

Zgodnie z warunkami przetargu, wybrany wykonawca będzie miał do dyspozycji 7 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej. Jest to kluczowy etap, który pozwoli na precyzyjne zaplanowanie wszystkich działań związanych z modernizacją oświetlenia.