Zaproszenie do udziału w programie "Wspólnie dla dziedzictwa": nowe możliwości dla stowarzyszeń i fundacji

Inicjatywa „Wspólnie dla dziedzictwa” została pomyślana jako konkurs skierowany specjalnie do organizacji pozarządowych takich jak fundacje czy stowarzyszenia. Twórcy programu pragną zapewnić sprzyjające okoliczności dla odpowiedzialnej ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystania jego potencjału w celu rozwoju społecznego teraźniejszych i przyszłych pokoleń. Każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia maksymalnie dwóch projektów podczas jednej sesji naboru. Kluczowym założeniem jest, że projekt musi mieć charakter niekomercyjny, co gwarantuje bezpłatny dostęp do oferty kulturalnej dla potencjalnych odbiorców.

Główne obszary, na które można zdobyć finansowanie, to działania skierowane przede wszystkim do lokalnych społeczności. Mogą to być na przykład prace porządkowe przy obiektach zabytkowych, zarówno tych wpisanych do rejestru zabytków, jak i tych uwzględnionych w ewidencji zabytków na poziomie gminnym lub wojewódzkim. Wsparcie obejmuje również działania związane z ochroną otoczenia tych miejsc. Wśród innych możliwości znaleźć można działania mające na celu zachowanie i umocnienie lokalnych tradycji rękodzieła, promowanie umiejętności związanych z rzemiosłem czy technikami budowlanymi wykorzystywanymi w przeszłości, które przyczyniają się do ochrony zabytków i ich wartości. Program obejmuje również działania edukacyjne oraz popularyzujące wiedzę o lokalnym dziedzictwie kulturowym.