Włocławek szykuje się do gruntownego remontu 10 ulic. Komfort podróżowania samochodem ma się znacząco poprawić.

Niebawem przejazd samochodowy przez Włocławek powinien stać się znacznie bardziej komfortowy. Miejska administracja odpowiedzialna za drogi jest aktualnie na etapie poszukiwania firm, które zajmą się remontem około 10 ulic w naszym mieście.

Miejski Departament Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku niedawno uruchomił dwa przetargi dotyczące renowacji nawierzchni na kilku włocławskich ulicach. Planowane jest, że prace rozpoczną się i zakończą w ciągu tego roku.

Jakie drogi będą poddane renowacji? MZIDiT planuje przeprowadzić remonty prawie na 10 różnych drogach we Włocławku. Niektóre z nich są drogami zarządzanymi przez powiat, inne przez gminę, co stało się powodem dla ogłoszenia dwóch oddzielnych przetargów.

Odnosząc się do dróg gminnych, chodzi o sześć konkretnych ulic w naszym mieście:

  • Łęgska,
  • Ogniowa,
  • Konopnickiej,
  • Cysterska,
  • Żwirowa,
  • Rózinowska.

Na drogach powiatowych przewidziana jest rekonstrukcja na:

  • Al. Jana Pawła II,
  • Rondzie Falbanka,
  • ul. Szosa Brzeska,
  • ul. Długa.

Prace remontowe obejmą nie tylko same jezdnie, ale także chodniki na wymienionych ulicach.

Zainteresowani wykonawcy mają czas na zgłoszenie swojej oferty do poniedziałku 3 czerwca. Umowy z wybranymi firmami zostaną podpisane najpóźniej do 2 lipca.