Zmierzając ku modernizacji: Zespół Szkół nr 3 otrzyma nowe, zaawansowane boisko sportowe

Planuje się przekształcenie Zespołu Szkół nr 3, które będzie teraz korzystać z nowatorskiego boiska. W pierwszej kolejności zostanie opracowany program funkcjonalno-użytkowy, który ma na celu kierowanie całym projektem.

Uruchomiono postępowanie ofertowe mające na celu opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Głównym celem tego postępowania jest projektowanie i realizacja obiektu sportowego w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 3”. To przedsięwzięcie jest zgodne z założeniami Programu Olimpia, który dąży do budowy przyszkolnych hal sportowych, upamiętniając 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Oferowane zamówienie obejmuje przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), które jest niezbędne dla publicznego zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Oczekuje się, że opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) będzie pełnym dokumentem, który szczegółowo opisuje przedmiot zamówienia w kontekście postępowania o udzielenie publicznego zamówienia na roboty budowlane.