Nowoczesne stanowiska edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych

Obecnie w Zespole Szkół Elektrycznych następuje realizacja projektu o nazwie „Od elektryka do automatyka – 4.0. Technika pneumatyki przemysłowej”. Projekt ten jest finansowany ze środków Fundacji ANWIL w ramach konkursu grantowego zatytułowanego „Uczę się z ANWILEM” – VIII edycja”.

Realizacja projektu polega na konstruowaniu przez uczniów pod nadzorem pedagogicznym czterech edukacyjnych stanowisk treningowych wyposażonych w modułowo konfigurowalne systemy pneumatyki sprężonego powietrza, które są sterowane elektrycznie. Dzięki tym stanowiskom, uczniowie będą mieć możliwość bliższego poznania urządzeń pneumatycznych, takich jak elektrozawory rozdzielające czy siłowniki wyposażone w elektryczne czujniki położenia, oraz zrozumienia ich roli w przemyśle. Uczniowie będą pracować na autonomicznie skonstruowanych stanowiskach, gdzie będą montować i obsługiwać różnorodne układy pneumatyczne, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi urządzeń elektrycznych i ciśnieniowych. Prawie wszystkie planowane działania będą miały formę zajęć pozalekcyjnych.

W tym momencie, po długim okresie oczekiwań, otrzymano urządzenia i komponenty niezbędne do budowy stanowisk edukacyjnych. Montaż tych stanowisk jest już w toku. Do udziału w tym projekcie z entuzjazmem i ciekawością przystąpili uczniowie klas 2 TA i 3 TA, którzy są kształceni na techników elektryków.

Projektem opiekuje się nauczyciel Zespołu Szkół Elektrycznych, pan Piotr Misiak. Fundacja ANWIL przyznała grant na realizację tego projektu w wysokości 14 160,00 zł.