Asfaltowanie alternatywnej trasy dla alei Jana Pawła II w Włocławku

Na omawianym wcześniej alternatywnym szlaku dla alei Jana Pawła II, nastąpiło rozpoczęcie procesu układania asfaltu. Przewiduje się, że nowa droga stanie się dostępna do użytku w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Prezydent Krzysztof Kukucki poinformował, że na budowanej alternatywnej trasie dla alei Jana Pawła II ruszyły prace związane z układaniem warstwy bitumicznej. Zadeklarował, że mimo iż termin realizacji umowy upływa 31 sierpnia, wszystko zapowiada, iż inwestycja zostanie zakończona przed wyznaczoną datą.

Budowę alternatywnej drogi dla alei Jana Pawła II rozpoczęto w połowie lutego 2023 roku. Projekt o wartości 26,5 miliona złotych jest realizowany przez firmę DROGTOM. Prace rozpoczęły się od budowy ronda turbinowego na Szosie Brzeskiej. Następnie prace budowlane przeniesiono na leśny fragment drogi pomiędzy rejonem Południe a zakładami Michelin. To właśnie tam obecnie prowadzone są prace związane z układaniem asfaltu.