Ogłoszenie wyników Konkursu Odkrywamy Talenty 2024 pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

13 czerwca 2024 roku o godzinie 12:30, w murach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, zostaną wręczone nagrody zwycięzcom Konkursu Odkrywamy Talenty 2024. Odbędzie się tam uroczysta gala, której głównym punktem będzie wręczenie nagród.

Konkurs ma na celu promowanie pionierskich działań pedagogicznych skierowanych na identyfikację i rozwijanie zdolności u dzieci i młodzieży. Dąży również do propagowania indywidualnego podejścia do ich osobistego i zawodowego rozwoju. Komisja konkursowa oceniła 22 prezentacje, które wpłynęły w dwóch kategoriach. Nauczyciele zaprezentowali różnorodne działania uczniów podczas lekcji, zajęć wychowawczych, w kołach zainteresowań oraz podczas realizacji projektów szkolnych.

Konkurs Odkrywamy Talenty 2024 miał miejsce pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, co jest wyrazem uznania dla tej inicjatywy i jej znaczenia dla edukacji w regionie.