Planowana inwestycja drogowa: Powstanie łącznik między ulicą Celulozową a Barską

Wyemitowano publiczny konkurs ofert mający na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych przy łączniku drogowym pomiędzy ulicą Celulozową i Barską. Projekt inwestycyjny obejmuje szereg zadań, które mają na celu poprawę infrastruktury drogowej w tym rejonie.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się konstrukcję jezdni, którą pokryje się mieszanką mineralno-asfaltową. Oprócz tego, przewiduje się także budowę oraz modernizację chodników, które zostaną wyłożone betonowymi kostkami brukowymi.

Dodatkowo, w planach jest również stworzenie ścieżki rowerowej z nawierzchnią z mieszanki mineralno-asfaltowej. Inwestycja ta nie tylko usprawni komunikację dla kierowców, ale również zachęci do korzystania z rowerów jako środków transportu. Jest to ważny element promowania zdrowego trybu życia i dbania o środowisko naturalne.

Projekt przewiduje również budowę zatoki postojowej wykonanej z kostki betonowej. To zapewni miejsce do bezpiecznego parkowania pojazdów i przyczyni się do zmniejszenia kongestii samochodowej w tym rejonie.

Planowana inwestycja obejmuje także konstrukcję ulicznego kanału technologicznego. Ponadto, teren przyległy do nowo wybudowanej drogi będzie odpowiednio zagospodarowany i zazieleniony, co zdecydowanie poprawi estetykę i komfort użytkowania tej przestrzeni.