Planowane kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku: spółka BAZA zapowiada przetarg

Spółka BAZA zapowiedziała rozpoczęcie procesu przetargowego. Celem przetargu jest znalezienie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Zadaniem wybranego podmiotu będzie realizacja projektu pod nazwą „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku”.

Przetarg obejmie zarówno proces projektowania, jak i budowy nowego obiektu. Kluczowe jest, że prace będą realizowane według formuły „zaprojektuj-wybuduj”. To oznacza, że jedna firma będzie mieć pełną kontrolę nad całością procesu – od etapu projektowania aż po finalne prace budowlane.