Włocławek poddaje renowacji zabytkową zabudowę dzięki Gminnemu Programowi Rewitalizacji

Kiedy na ogrodzeniu czy rusztowaniu zabytkowej kamienicy w centrum Włocławka ukaże się tablica informacyjna z napisem: „Uwaga, rewitalizacja”, to znak, że obiekt ten jest renowowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Dzięki zaangażowaniu właścicieli kamienic, krajobraz Śródmieścia stopniowo odmienia swoje oblicze. Obecnie liczne prace remontowe są już w trakcie realizacji, a kolejne zaplanowane są do przeprowadzenia przy wsparciu miasta.

W ramach tegorocznej edycji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, siedmiu właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości położonych w samym sercu Włocławka przyznano wsparcie finansowe o łącznej wartości 1 499 883,65 zł.

Dotyczy to kamienic znajdujących się pod adresami: ul. Wiślana 3, Plac Kopernika 2, ul. Piekarska 15, ul. 3 Maja 10-12/Cyganka 17, ul. Cyganka 26, ul. Piekarska 19, ul. Brzeska 19. Większość dofinansowań pochodzi z programu „Historia się opłaca”, natomiast jedno z programu „Remont krok po kroku”.

W ramach planowanych prac remontowych, w budynku przy ul. Wiślanej 3 zostanie między innymi przeprowadzony remont dachu z naprawą istniejącej więźby, izolacji termicznej oraz wymienione zostaną rynny i systemy spustowe. Kamienica przy Placu Kopernika 2 doczeka się remontu elewacji: zachodniej, wschodniej oraz północnej. Natomiast w kamienicy przy ul. Piekarskiej 15 przewidziano renowację balustrady i schodów klatki schodowej oficyny wschodniej, a także stabilizację konstrukcji stropów piwnicy i poddasza, częściową wymianę lub naprawę belek stropowych, tynkowanie stropów oraz malowanie ścian.

Kolejny plan dotyczy kamienicy 3 Maja 10-12/Cyganka 17, gdzie zaplanowano wymianę stolarki okiennej i witryn sklepowych od strony ul. Cyganka 17 i remont elewacji budynku w kamienicy od strony ul. 3 Maja 10/12 do ul. Cyganka 17. W zakres prac wejdzie również odbicie tynków, położenie nowych oraz malowanie ścian, naprawa gzymsów, wymiana rury pionowej i czyszczenie oraz malowanie balkonów i krat witrynowych. Na ulicy Cyganka 26 zaplanowano demontaż i utylizację papy, a także wymianę odeskowania z poprawą kozłów oraz montaż nowych rynien.

Właściciele kamienicy przy ul. Brzeskiej 19 planują przeprowadzić remont elewacji, wymienić stolarkę okienną i drzwiową, dokonać remontu balkonów i pokrycia dachowego, a także przeprowadzić naprawy tynków, okładzin schodowych i balustrad, posadzek i stropów oraz wymienić instalację elektryczną. Z kolei kamienica przy ul. Piekarskiej 19 doczeka się gruntownej renowacji elewacji.