Planowane przerywanie dostaw ciepła i wody związane z konserwacją sieci

Informacje dotyczące planowanego zatrzymania dostaw wody na terenie Włocławka przekazało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Organizacja poinformowała o przerwie, która jest konieczna do przeprowadzenia prac technicznych na głównym przewodzie doprowadzającym surową wodę z Ujęcia Wody Zazamcze. Prace te zostaną przeprowadzone 21 września i rozpoczną się o godzinie 22:30, natomiast zakończą się następnego dnia o godzinie 6:00.

Kolejne informacje przychodzą od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku. Ze względu na konieczność wykonania prac remontowych i konserwacyjnych w głównym źródle dostaw ciepła, dostarczanie ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców Włocławka będzie czasowo zawieszone. Przerwa potrwa od 26 czerwca, począwszy od godziny 6:00, do 28 czerwca, aż do godziny 22:00.

Zarząd firmy tłumaczy, że prace te są niezbędne do zapewnienia niezawodności dostaw ciepła w drugiej połowie lata, a także podczas sezonu grzewczego. Firma z góry przeprasza odbiorców za wszelkie niedogodności związane z tymczasowym brakiem ciepłej wody użytkowej podczas przeprowadzania konserwacji i prac remontowych.