Prace nad projektem nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej w pełnym toku

Początek miesiąca czerwca 2024 roku przyniósł informację o rozpoczęciu procedury ofertowej. Dotyczy ona opracowania kompleksowej dokumentacji techniczno-finansowej niezbędnej do realizacji projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej. W miejscu, gdzie obecnie znajduje się standardowe skrzyżowanie, pojawić ma się nowe rozwiązanie komunikacyjne.

W ramach ogłoszonego postępowania, przyszły wykonawca zobowiązany będzie do stworzenia kompleksowego projektu, uwzględniającego zarówno aspekty techniczne, jak i finansowe inwestycji. Wszystko to z myślą o optymalizacji obecnego układu drogowego w tym miejscu. Zainteresowane podmioty mają czas na przygotowanie i złożenie swoich propozycji do końca listopada 2024 roku.