Wydarzenie "Sprint z Schroniskowym" – bieg z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi oczekującymi na adopcję

Organizowane jest wyjątkowe wydarzenie, pod nazwą „Sprint z Schroniskowym”, które stanowi doskonałą okazję dla schroniskowych psów do zdobycia niezbędnej aktywności fizycznej w otoczeniu natury oraz nawiązania interakcji społecznych, elementów kluczowych dla ich późniejszego udanego procesu adopcji. To również szansa dla potencjalnych adoptantów na lepsze poznanie i zrozumienie swojego przyszłego pupila.

Planowane jest, że wydarzenie będzie miało miejsce 9 czerwca 2024 roku. Uczestnicy wydarzenia będą mieli szansę na spacer z pieskami po sąsiednim lesie. W tym roku przeznaczona jest tylko jedna trasa o długości 3 km. Zwierzęta będą dostępne dla uczestników od godziny 10:00. Przed uczestnictwem w biegu każda osoba otrzyma SMS zawierający krótką instrukcję dotyczącą postępowania podczas spaceru lub biegu ze schroniskowym psem. Organizatorzy apelują do uczestników o przybycie jak najbliżej czasu startu z ich wysłanej listy – nie ma konieczności przybycia znacznie wcześniej.

Uwaga! W sytuacji, gdy warunki pogodowe staną się niekorzystne i mogą stwarzać zagrożenie dla zwierząt lub uczestników biegu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia wydarzenia na inny termin.

Dodatkowo Schronisko dla Zwierząt prosi o wsparcie w postaci pozostających po remoncie materiałów, takich jak: lakierobejca do drewna, drewnochron, kantówki. Każda ilość jest mile widziana i będzie ogromnym wsparciem dla schroniska.