Projekt modernizacji placów zabaw wybiera najlepsze propozycje

W przetargu na projekt pod nazwą „Modernizacja placów zabaw”, zdecydowano się na najbardziej atrakcyjne oferty. Część postępowania przetargowego została podzielona na trzy konkretne zadania, które będą realizowane przez wybranych wykonawców.

Pierwszym zadaniem będzie odnowienie placu zabaw wraz z siłownią na świeżym powietrzu, znajdujących się na Bulwarach imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Firmą odpowiedzialną za wykonanie tego zadania będzie LOGOS Joanna Smolaga z siedzibą przy ul. Rumia 2 w Warszawie. Złożona oferta brutto wynosiła 134 316,00 zł.

Drugim zadaniem jest modernizacja placu zabaw usytuowanego przy ulicach Wiejskiej, Zbiegniewskiej i Konopnickiej, a także placu zabaw z siłownią na otwartym powietrzu przy ulicy Planty. Wybrane zostało zgłoszenie firmy Fit Park sp. z o.o. -sp. k., której siedziba znajduje się przy ul. Turkusowej 60 w Toruniu. Całkowita propozycja finansowa firmy wyniosła brutto: 83.191,48 zł.

Trzecie i ostatnie zadanie obejmuje modernizację placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu w parku im. Władysława Łokietka, placu zabaw z siłownią przy ul. Płockiej 145, placu zabaw przy ul. Ptasej oraz placu zabaw przy ulicy Brzoskwiniowej. Tę część projektu również pokryje firma LOGOS Joanna Smolaga z Warszawy. Całościowy koszt oferty brutto wynosi 188.566,38 zł.