Renowacja historycznej kamienicy przy ulicy Matebudy 8 w Włocławku

Zarząd Zasobów Komunalnych w Włocławku planuje przeprowadzić renowację kolejnego zabytkowego budynku znajdującego się w centrum miasta. Te działania wpisują się w ramy Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek, który obejmuje lata 2018-2028. Tym razem poddane pracom konserwatorskim zostanie zabytkowe budownictwo mieszkalne, usytuowane przy ulicy Matebudy 8.

Kamienica pochodzi z początków XX wieku i ma stanowić punkt wyjścia dla prac remontowych. Kiedy prace zostaną rozpoczęte, pierwszym krokiem będzie termomodernizacja – proces mający na celu poprawę efektywności energetycznej budynku.

Aktualnie trwa postępowanie mające na celu wyłonienie firmy, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie prac remontowych. Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał do dyspozycji 120 dni na wykonanie zadania.