Włocławek: Przetarg na projektowanie modernizacji oświetlenia drogi krajowej nr 62 rozstrzygnięty

Już wiadomo, kto zajmie się przygotowaniem dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji w Włocławku. Dotyczyć ona będzie budowy nowego systemu oświetlenia ulicznego na odcinku drogi krajowej nr 62, który przebiega przez teren administracyjny tego miasta.

Zakres powierzonych obowiązków nie ogranicza się jedynie do opracowania projektu. Wybrany wykonawca, którego rekomenduje się jako PiW Adam Kajdan, będzie musiał także zadbać o uzyskanie wszystkich wymaganych zezwoleń, warunków zabudowy oraz końcowych decyzji administracyjnych dotyczących planowanej modernizacji.

Całe przedsięwzięcie jest częścią większego zadania noszącego nazwę „Wymiana oświetlenia na energooszczędne na obszarze Miasta Włocławek”. Przewiduje ono zmianę systemu oświetlenia na trasie drogi krajowej numer 62 w ramach dążenia do poprawy efektywności energetycznej miejskiej infrastruktury.