Gminne postępowanie ofertowe na usuwanie azbestu w Włocławku w 2024 roku

Włocławek, miasto leżące w środkowej Polsce, ogłosiło publiczne postępowanie ofertowe. Stanowi ono parte inicjatywy dotyczącej potrzeby usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru miejskiego w ciągu nadchodzącego roku 2024.

Proces będzie obejmować szereg działań, takich jak odbiór, demontaż i transport materiałów zawierających azbest. Dodatkowo, przewiduje się także odpowiednie unieszkodliwienie tych substancji. Ogółem, zakłada się realizację prac związanych z obsługą około 35 ton tego szkodliwego dla zdrowia materiału.

Wszystkie prace muszą zostać wykonane w ustalonym terminie – do 15 października 2024 roku. To narzucone ograniczenie czasowe podkreśla wagę sprawy oraz konieczność szybkiego i efektywnego działania w obszarze usuwania azbestu.