Komunikat o naborze na członków Włocławskiej Rady Seniorów wydany przez Prezydenta Miasta Włocławek

Prezydent Miasta Włocławek zainicjował proces rekrutacji kandydatów, którzy mają szansę stać się członkami Włocławskiej Rady Seniorów. Proces ten został ogłoszony jako otwarty nabór.

Wszyscy mieszkańcy Włocławka mają prawo do uczestniczenia w tym naborze. Kandydaci, którzy są zainteresowani przystąpieniem do Włocławskiej Rady Seniorów, mogą zgłosić swój udział za pośrednictwem różnych podmiotów, które są działające na rzecz osób starszych. Do tych podmiotów należą m.in. organizacje pozarządowe. Jednakże warto zwrócić uwagę, że instytucje prowadzące uniwersytety trzeciego wieku są wyłączone z procesu składania zgłoszeń.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 lipca 2024 roku. Przy ocenie zgłoszeń brana jest pod uwagę data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Włocławek.

Na koniec procesu naboru dwie osoby, które zdobędą największą liczbę głosów, zostaną wybrane do składu Rady. Jeżeli w naborze wystąpi sytuacja, gdzie kilka osób zdobędzie identyczną liczbę głosów, zostanie przeprowadzone losowanie, które zadecyduje o końcowym składzie Rady.