Biskup Włocławski złożył rezygnację!

Wiesław Mering, Ordynariusz Diecezji biskup Włocławski złożył rezygnację z na ręce papieża Franciszka. Powodem rezygnacji z pełnionego przez siebie urzędu było ukończenie 75 roku życia dnia 10 grudnia 2020 roku. Za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, odpowiednie pisma zostały już przekazane do Watykanu. 

Biskup Wiesław Mering osiąga wiek emerytalny

Powodem rezygnacji biskupa diecezjalnego jest przejście przez niego na emeryturę wraz z dniem 10 grudnia 2020 roku. Według informacji zawartej na stronie diecezji zgodnie z kanonem 401§1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, która mówi o tym, że „Biskup diecezjalny, który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jest proszony o złożenie na ręce Papieża rezygnacji z zajmowanego urzędu. Po rozważeniu wszystkich okoliczności, Papież podejmie decyzję”.

Prawdziwy biskup z wykształceniem

Ks. Wiesław Alojzy Mering w wieku 17 lat wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Po dwóch latach rozpoczął studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie. Po uzyskaniu magisterium z filozofii chrześcijańskiej wrócił do pelplińskiego seminarium. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej w Sierakowicach rozpoczął studia doktoranckie na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ponadto przez następny rok studiował teologię na Uniwersytecie Nauk Humanistycznych w Strasburgu, uzyskując stopień licencjata. Bp Mering to prawdziwa skarbnica wiedzy na temat filozofii, teologii i chrześcijaństwa. Na pewno mieszkańcom Włocławka będzie go bardzo brakować. 

Sprawiedliwość, pokój i radość

Bp Mering jest 76. ordynariuszem Diecezji Włocławskie oraz przewodzi nią już od 17 lat. 25 marca 2003 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podjął decyzję o mianowaniu ks. Meringa na biskupa Włocławka. Trochę ponad miesiąc później, 26 kwietnia 2003 roku odbyły się święcenia biskupie oraz ingres katedry włocławskiej. Słowa “lestitia, pax et gaudium” Bp Mering przyjął jako dewizę swojej posługi. ”Sprawiedliwość, pokój i radość” towarzyszyły mu przez cały okres sprawowania obowiązku.