Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie kwartału pomiędzy ulicami

W piątek 27 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie sądu konkursowego we włocławskim ratuszu. Tematem zgromadzenia był konkurs architektoniczny w sprawie opracowania planu programowo-przestrzennego, aby zagospodarować kwartał pomiędzy ulicami Włocławka. Mowa o kwartale pomiędzy ulicą Brzeską, Cyganka, 3 maja oraz Żabią. Co na to mieszkańcy miasta? Czy pomysł konkursu wzbudził zainteresowanie? 

Odzew mieszkańców Włocławka

Na konkurs wpłynęło łącznie 18 prac. Pomysłem docelowym jest powstanie koncepcji projektu przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i usługowych we wziętym pod uwagę rejonie miasta. Projekt zostanie zrealizowany na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na 10 lat 2018-2028. Konkurs został zorganizowany w celu uzyskania koncepcji najlepszej pod względem architektonicznym, praktycznym i funkcjonalno-użytkowym. 

Prezydent miasta Włocławek na temat projektu

Według Marka Wojtkowskiego, prezydenta Włocławka, nowa zabudowa pomiędzy ulicami Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią wzbogaci ten kwartał miasta Włocławek. Ma nadzieję, że projekt wpłynie również na zróżnicowanie społeczne w obszarze rewitalizacji. Bardzo ważne dla organu władzy miasta Włocławek jest to, aby poza podniesieniem jakości istniejących już budynków mieszkalno-usługowych, powstała możliwość wybudowania w tym kwartale kolejnych budynków. 

Konkurs na projekt 

Urząd Miasta Włocławek wraz z pomocą Stowarzyszenia Architektów Polskich z odziałem w Bydgoszczy, zorganizowali konkurs. Pomysł ten powstał w celu znalezienia idealnej koncepcji, postanowiła zorganizować konkurs na najlepszy projekt. Prezydent Włocławka jest przekonany na temat swojego pomysłu. Twierdzi, że efekt przedsięwzięcia przełoży się na dynamiczny rozwój śródmieścia. Sąd konkursowy ogłosi i opublikuje swój werdykt dnia 11 grudnia 2020 roku.