Roboty remontowe na bulwarach nad Wisłą

We Włocławku na bulwarach nad Wisłą pojawiły się koparki na barkach. Miejsce remontu odbywa się u ujścia Zgłowiączki do Wisły. W końcu mieszkańcy doczekali się renowacji tego miejsca! Celem remontu jest naprawa płyt i parapetu, a także umocnienie narożnika Bulwarów we Włocławku. Jak przebiega modernizacja?

Bulwary od lat czekają na remont

W roku 2018 została ogłoszona informacja o koniecznej renowacji miejsc na bulwarach we Włocławku. Czytelnik DDWłoclawek.pl podczas spaeru nad Wisłą zauważył niebezpieczne miejsca na bulwarach i zareagował w sprawie niezwłocznej naprawy. ”Przecież tam chodzi mnóstwo ludzi!” – zwracał uwagę pan Krzysztof. Włocławianin niepokoił się przede wszystkim pokruszonym betonem wzdłuż bulwarów ze szczególnym uwzględnieniem miejsca przy ujściu Zgłowiączki. Pan Krzysztof zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo, które stanowiło zagrożenie dla spacerujących w tych okolicach oraz napisał o tym na platformie Alert24. 

Co jest przyczyną tak tragicznych uszkodzeń na bulwarach?

Choć miejsce przy ujściu Zgłowiączki wzbudza strach wśród przechodniów, nie tylko ono wymagało interwencji. Pokruszone stopnie schodów oraz napotkany również wystający z betonu pręt. Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie poinformowali o przyczynie uszkodzeń, które są wynikiem powodzi z 2010 i 2014 roku. Od dawna odcinek 330 m poniżej mostu stalowego wymaga remontu, natomiast w latach 2011-2017 zadanie to nie znalazło źródła finansowania.

2020 rok rokiem remontów na bulwarach 

 Po zdobyciu środków oraz przejściu trudności związanych z pandemią, remonty nad Wisłą we Włocławku w końcu zostały wzmożone. Zakres robót obejmuje szereg zadań m.in.: rozbiórka konstrukcji żelbetowych, drenaż, podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego, umocnienie skarpy nasypu płytami żelbetowymi, wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego, wykonanie dylatacji. Koszt remontu wynosi ponad 300 tysięcy złotych. Według prognoz prace zakończą się dnia 22 grudnia 2020. Wyzwania podjęła się firma „Usługi Hydrotechniczne”.