Dyrektor odpowiedzialny za placówki opieki nad dziećmi został zwolniony za nieprawidłowości

Z dyrektorem włocławskiego Centrum Opieki nad Dzieckiem rozwiązano umowę z powodu nieprawidłowości w jednym z domów dziecka. Paweł Rieske został odwołany ze stanowiska dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dzieci nr 5 „Pełna Chata”. Powodem jego odwołania była kontrola jednego z domów dziecka, którym kierował. Włocławski magistrat wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w Instytucji nr 5 „Pełna Chata”.

Kontrola, która odbyła się we włocławskim Domu Dziecka „Pełna Chata” w listopadzie 2022 roku, doprowadziła do odwołania Pawła Rieske. Odkryto, że w nadzorowanej przez niego placówce dochodziło do nieprawidłowości. Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski powołał zespół do zbadania Domu Dziecka „Pełna Chata” 15 listopada 2022 roku, po otrzymaniu pisma z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Rodzicielstwu jest odpowiedzialny za umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej. MOPR wysłał pismo dotyczące sytuacji dzieci. Postępowanie burmistrza dotyczyło funkcjonowania instytucji, w tym jej wewnętrznych procedur i dokumentów dotyczących umieszczania dzieci.

Urząd Miasta Włocławek poinformował o stwierdzeniu nieprawidłowości w domu dziecka „Pełna Chata” (23 listopada 2022 r.). Magistrat nie precyzuje jednak, jakiego rodzaju są to nieprawidłowości. Jak wynika z oświadczenia, zespół kontrolny stwierdził nieprawidłowości w opiece nad dziećmi na podstawie pisma dyrektora MOPR (Zdrowie Psychiczne i Przeciwdziałanie Narkomanii). W związku z tym burmistrz podjął decyzję o zakończeniu relacji z dyrektorem placówki – czytamy w oświadczeniu.

W Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku nastąpiła zmiana na stanowiskach. Marcin Lewandowski został wyznaczony do tymczasowego kierowania Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą dla Dzieci we Włocławku do czasu wyboru nowego dyrektora. Paweł Rieske został odwołany ze stanowiska dyrektora placówki.