Jaka decyzja w sprawie zapory na Wiśle?

Szef ochrony środowiska ustalił nowy termin graniczny na 31 stycznia 2023 r. na spełnienie postępowań w sprawie skarg na ustalenie środowiskowe dla budowy zapory wodnej na Wiśle koło Włocławka.

Na początku należy wyjaśnić, że budowla hydrotechniczna znajduje się w Siarzewie, części Raciążka, w powiecie aleksandrowskim. Piotr Otrębski, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, poinformował nas, że decyzja ta została podjęta ze względu na złożoność sytuacji i duży materiał dowodowy w postępowaniu odwoławczym od decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Bydgoszczy z 29 grudnia 2017 r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia, które nosi tytuł „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”.

W 2018 r. grupy ekologiczne złożyły sprzeciw od wstępnego korzystnego orzeczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy. W sierpniu 2021 roku ówczesny minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka uchylił wyrok RDOŚ i zażądał ponownej oceny sprawy. Inwestor, czyli PGW „Wody Polskie”, zaskarżył decyzję ministra do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił decyzję ministra, a sprawa w grudniu 2021 r. trafiła ponownie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Resort, pod kierownictwem minister Anny Moskwy, zdecydował, że to Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska powinna prowadzić postępowanie.