Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę dwóch ulic

Urząd Miasta Włocławek szuka wykonawcy remontu ulicy Wilgi i 14 Pułku Piechoty. Przetarg został podzielony na dwa zadania, a firmy zainteresowane podjęciem pracy mają czas na złożenie wniosków do 19 grudnia 2022 roku (do godz. 10.00). Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia. Wybrany oferent otrzyma okres 160 dni na zakończenie budowy.

Zadanie numer jeden obejmuje remont ulicy 14 Pułku Piechoty we Włocławku na odcinku od ulicy Ostrowskiej do ulicy Leśnej. Podczas remontu zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, chodnik o szerokości od 1,5 do 2 metrów zbudowany z kostki betonowej, zjazdy z kostki betonowej oraz miejsca parkingowe wykonane z płyt ażurowych. Dodatkowo pojawi się nowa zieleń, złożona z warstwy humusu o grubości 10 cm oraz nasion traw.

Zamówienie numer dwa dotyczy przebudowy ulicy Wilgi na odcinku od ulicy Mielęcińskiej do ulicy Cienistej. Przebudowa ta polega na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonowych płyt ażurowych o szerokości trzech metrów oraz zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm.