Statystyka najczęściej wybieranych imion we Włocławku

Uzyskaliśmy informacje z Urzędu Stanu Cywilnego we Włocławku dotyczące najbardziej rozpowszechnionych imion nadawanych niemowlętom w roku 2022. Jakie były najczęstsze monidła nadawane niemowlętom płci męskiej z Włocławka?

Liczba aktów urodzenia wydanych w Urzędzie Stanu Cywilnego we Włocławku na rok 2022 wyniosła 1106, najwięcej w trzecim kwartale, a najmniej w czwartym. Konkretnie w pierwszych trzech miesiącach roku wydano 276 aktów, w drugim 260, w trzecim 319, a w czwartym 251.

Należy zauważyć, że było to znacznie mniej w porównaniu z danymi z trzech poprzednich lat. W 2022 roku Urząd Stanu Cywilnego we Włocławku wydał o 209 aktów urodzenia mniej niż w 2021 roku, kiedy to sporządzono 1315 aktów. W 2020 roku wydano 1255 aktów, natomiast w 2019 roku liczba ta wynosiła 1448.

W ubiegłym roku najczęstszymi imionami nadawanymi chłopcom z Włocławka były Antoni, Szymon, Aleksander, Jakub i Oliwier. Od piątego do dziesiątego miejsca zajmowali Jan, Franciszek, Adam, Marcel i Filip. W tym roku jednak pierwsze miejsce przypadło Antoniemu, a następnie Aleksandrowi, Mikołajowi, Jakubowi, Tymonowi, Kacprowi, Franciszkowi, Adamowi, Leonowi i Janowi.