Zbliża się remont ulicy Elektryków

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zazamcze zamierza zainwestować w tym roku około 20 milionów złotych na różne przedsięwzięcia. Przede wszystkim skupiają się one na kontynuacji prac termomodernizacyjnych, które obejmują docieplenie kolejnych bloków pod konkretnymi adresami, takimi jak ul. Rajska 4, Promienna 27 i Promienna 21. Głównym celem tych prac jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków, a zarząd spółdzielni podkreśla, że dla każdego zadania przygotowywany jest audyt energetyczny, który ma określić przewidywane zmniejszenie zużycia energii cieplnej.

Plan na ten rok zakłada różne naprawy i remonty w wielu budynkach, m.in. naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnych w 8 budynkach, instalacji elektrycznych w 19 budynkach, malowanie klatek schodowych w 4 budynkach, prace stolarskie w 6 budynkach oraz naprawę wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Dodatkowo plan obejmuje remont ulicy Energetyków, położenie asfaltu na ulicy Sielskiej oraz estetyczne zagospodarowanie terenów przydomowych poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz małą architekturę. Ponadto w planie jest wykończenie i odnowienie placów zabaw. Według zarządu spółdzielni koszt tych zadań to około 4,5 mln zł.