Coraz więcej inwestycji na wojewódzkich drogach

Na terenie Kujawsko-Pomorskiego samorząd przeznaczył w tym roku pół miliarda złotych na wojewódzkie inwestycje drogowe. Wśród realizowanych inicjatyw jest program budowy obwodnic. Ruszyły prace nad nowym Planem Rozwoju Sieci Drogowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024-2030+, a wstępne konsultacje na ten temat rozpoczęły się w piątek, 7 kwietnia, za pośrednictwem strony internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich. Urząd Marszałkowski informuje, że kujawsko-pomorskie drogi wojewódzkie nadal są znaczącą strefą budowy. W tym roku zakończą się różne znaczące projekty, w tym szeroko zakrojona rozbudowa wielu dróg wojewódzkich.

Plan Rozwoju Sieci Drogowej służy jako dokument podstawowy do realizacji celów nakreślonych w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podstawowym celem tej strategii jest stworzenie dostępnej przestrzeni przy zachowaniu czystego środowiska. Starannie opracowany plan, uwzględniający kilka wcześniej zidentyfikowanych problemów, sprawi, że cel ten będzie bardziej osiągalny. W zakresie inwestycji drogowych są to: budowa nowych obwodnic, likwidacja miejsc niebezpiecznych, systematyczna modernizacja wielu dróg wojewódzkich, poprawa infrastruktury rowerowej, zabezpieczenie dróg przed degradacją.