Prace nad przejściem dla pieszych nad przejazdem rowerowym

We Włocławku planowana jest budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej Park Sienkiewicza z Bulwarem. Projekt ten obejmuje również przebudowę mostu na rzece Zgłowiączce, tak aby przypominał swój historyczny wygląd sprzed 1914 roku. Choć miasto wybrało wykonawcę tego zadania, to dopiero obecnie może podpisać umowę, gdyż odwołanie złożyła jedna z odrzuconych w przetargu firm. Wszystkie złożone propozycje przekraczają budżet miasta przeznaczony na ten projekt. Finansowanie tego zadania pozostaje niepewne.

Do obowiązków wykonawcy należy przebudowa zabytkowego mostu przez rzekę Zgłowiączkę na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, budowa chodnika dla pieszych i rowerzystów na prawym brzegu rzeki (w obrębie mostu) wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu, usunięciem drzew i krzewów oraz przeprowadzeniem nasadzeń zastępczych.

Po zakończeniu przebudowy most na rzece Zgłowiączce powróci do historycznego wyglądu, przywrócony zostanie styl architektoniczny sprzed 1914 roku. Efektem tej inwestycji będzie połączenie Parku Henryka Sienkiewicza z okolicznymi bulwarami.