Remont włocławskiego mostu

W 2023 roku we Włocławku planowany jest remont mostu stalowego obejmujący przebudowę nawierzchni jezdni i przejścia dla pieszych. Rozpoczęto już badania związane z tym przedsięwzięciem. Dodatkowo udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-wykonawczej dla remontu jezdni i chodnika na moście stalowym.

Zamknięcie przeprawy było jednak istotnym problemem dla mieszkańców, zwłaszcza Zawiśla i okolic, gdyż spowodowałoby wydłużenie czasu dojazdu do miejsc pracy, placówek oświatowych oraz zwiększenie natężenia ruchu.

Sytuacja ta stworzyłaby stan zagrożenia. Przede wszystkim utrudniłaby dostęp do podstawowych służb, takich jak karetki pogotowia, służby porządkowe i straż pożarna, stwarzając potencjalne bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa – wyjaśnia organizacja Nasze Zawiśle.

Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka, zapowiedział, że remont mostu nie rozpocznie się w tym roku. Na tę decyzję składa się wiele czynników, z których podstawowym jest stanowisko mieszkańców. Nie oznacza to jednak, że projekt zostanie zarzucony. Wręcz przeciwnie, w przyszłym roku planowany jest gruntowny remont mostu wraz z oświetleniem.