Ekspansja mieszkaniowa we Włocławku: nowe bloki w ramach Kujawskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

We Włocławku, na ulicy Starodębskiej, planowane jest wzniesienie dwóch nowych bloków mieszkalnych. Konstrukcja ta przewiduje stworzenie 60 lokali mieszkalnych oraz miejsc przeznaczonych do użytku komercyjnego. Takie działanie jest wynikiem współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości, który przekazuje dla tego celu grunt wart 2,5 miliona złotych.

Radni Rady Miasta Włocławek podczas wtorkowej sesji jednomyślnie zatwierdzili uchwałę, której rezultatem będzie powstanie Kujawskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. W przeciwieństwie do sytuacji na ulicy Celulozowej, wynajem oraz kredyt na te nieruchomości będą spłacane po preferencyjnych stawkach przez określony czas, a po jego upływie mieszkania będą przechodziły na własność ich najemców – wyraził się na ten temat Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Miasta Włocławek.

Celem tej inicjatywy jest zatrzymanie młodych mieszkańców Włocławka oraz zachęcenie ludności z sąsiednich gmin do przeprowadzenia się do miasta. Zapotrzebowanie na miejsca zamieszkania we Włocławku jest bowiem nadal duże.

Przed wzniesieniem nowych bloków niezbędne będzie zniszczenie obecnie stojącej tam zabudowy przemysłowej, która datuje się na lata 20. XX wieku. Choć obiekty te są wpisane do gminnej ewidencji zabytków, to jednak ze względu na ich zły stan techniczny, lokalna delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków uznała ich rozbiórkę za dopuszczalną.