Fundacja ANWIL wspiera edukację: nowa edycja programu stypendialnego

Fundacja Korporacyjna ANWIL, po raz dziewiąty, postanowiła przyznać stypendia dla wybitnie zdolnych uczniów z szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pochodzących z Włocławka i powiatu włocławskiego. W najbliższej edycji programu na rok 2023/2024, fundacja zarezerwowała kwotę przekraczającą 140 tysięcy złotych na wsparcie rozwoju unikalnych talentów młodzieży.

W tegorocznej odsłonie „Primi inter Pares”, Fundacja ANWIL wprowadza szereg znaczących zmian mających na celu usprawnienie procesu składania wniosków oraz maksymalizowanie korzyści dla uczestników programu. Jedną z najważniejszych zmian jest zwiększenie budżetu do 143 500 zł. Ta dodatkowa inwestycja umożliwi wsparcie finansowe dla łącznej liczby 46 studentów, w tym 16 uczniów kończących szkoły podstawowe oraz 30 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Ulepszenie procedury składania wniosków jest kolejnym kluczowym elementem tej transformacji. Uczniowie nie będą już musieli wypełniać formularzy papierowych i wysyłać ich pocztą. Zmiana ta polega na przeniesieniu całego procesu aplikowania do środowiska online, co uczyni proces bardziej dostępnym i intuicyjnym. To nie jedyna nowość – kwoty miesięcznych stypendiów również zostaną zwiększone. Uczniowie szkół podstawowych będą teraz otrzymywać 250 zł miesięcznie, natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych – 350 zł.

Program „Primi inter Pares” ma na celu wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu swoich indywidualnych zdolności, realizacji pasji i tworzeniu dodatkowej motywacji do ciężkiej pracy. Do tej pory, przez dziewięć lat działalności programu stypendialnego Fundacji ANWIL, 312 studentów ze szkół na terenie Włocławka i powiatu włocławskiego skorzystało z oferowanej pomocy, z której fundacja wsparła ich osiągnięcia sumą 882 000 zł.

Nabór wniosków do programu stypendialnego potrwa aż do 18 września bieżącego roku.