Nowe wnioski Orlen Synthos Green Energy dotyczące reaktorów jądrowych

Orlen Synthos Green Energy (OSGE), spółka z udziałem Orlenu, podała informację we wtorkowej wiadomości na Twitterze, o złożeniu dwóch nowych wniosków do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ). Wnioski dotyczą wydania decyzji środowiskowej dla planowanych lokalizacji Włocławek i Ostrołęka na małe modułowe reaktory jądrowe (SMR). OSGE zaznaczyła, iż GDOŚ jest już w trakcie procedowania wniosku dla Stawów Monowskich, który został złożony pod koniec kwietnia.

15 czerwca bieżącego roku, spółka poinformowała o rozpoczęciu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska procedury wydawania decyzji środowiskowej dla budowy reaktora typu BWRX-300 w miejscowości Stawy Monowskie. Wspomniano również, że wraz z tym wnioskiem, spółka wystąpiła do GDOŚ z prośbą o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji. Integralną częścią wniosku jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia.

Plan firmy Orlen Synthos Green Energy zakłada, że do 2030 roku zostanie zbudowany minimum jeden blok technologii BWRX-300. Taka konstrukcja będzie drugim tego rodzaju obiektem na globie, po kanadyjskim Darlington. Spółka posiada ekskluzywne prawa do tej technologii na terenie Polski.

Pierwszy reaktor typu BWRX-300 planowany jest do zbudowania w elektrowni jądrowej Darlington, zlokalizowanej w kanadyjskiej prowincji Ontario. Zakończenie budowy przewidywane jest na rok 2028. OSGE ma za cel budowę floty reaktorów BWRX-300 w Polsce, z założeniem, że pierwsza jednostka zostanie ukończona przed końcem obecnej dekady. Spółka uzyskała od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) generalną opinię dotyczącą wybranych założeń technicznych dla technologii reaktora BWRX-300. Jest to ważny element przedlicencyjnej dyskusji inwestora z nadzorem jądrowym.