O kolejnym etapie budowy spalarni odpadów we Włocławku

Postęp w sprawie planowanej budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów na terenie Włocławka, także znanej jako Centrum Energii, został niedawno ujawniony. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek pojawiły się obwieszczenia zawierające opinię Marszałka Województwa oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat tego ambitnego projektu. Szacuje się, że nowa instalacja będzie zatrudniać około 58 osób, gdzie mniej więcej 40 miejsc pracy będzie powiązanych z utrzymaniem ruchu, a pozostałe 18 to role biurowe.

W trakcie postępowania wyjaśniającego wystosowano wezwanie do Inwestora o dopełnienie informacji zawartych w raporcie dotyczącym wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Odpowiedź na to wezwanie przyszła jako uzupełnienie raportu w żądanym zakresie. Całość przedsięwzięcia otrzymała pozytywne opinie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, po analizie dostarczonych materiałów, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnienia, stwierdził, że proponowany projekt może być realizowany pod warunkiem spełnienia pewnych kryteriów związanych z ochroną środowiska i zdrowiem ludzi. Wymieniono aż 14 takich warunków, w tym między innymi konieczność zaprojektowania pasów zieleni, które będą odseparowywać strefę spalarni od obszarów mieszkalnych.

Projekt przewiduje wykorzystanie odzyskanej energii cieplnej do zasilenia lokalnej sieci ciepłowniczej. Ponadto energia elektryczna generowana przez spalarnię zostanie wprowadzona do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.